BANGOR NEW MUSIC FESTIVAL


I am the new Festival Manager for Bangor New Music Festival. We have issued a call for compositions which you can also find advertised at the Sound and Music website.


Opportunities
Bangor New Music Festival Call For Scores // Inspired by a Game


Filed under: Calls for Work
Location: Wales
Interest area: CompositionExperimentalPerformancePublic ArtSound art
Deadline: 17 December 2012
Website: http://www.bnmf.co.uk
Graphic Score or a piece inspired by a Game

All students are invited to submit scores for the Bangor New Music Festival, to be performed on 12 March 2013 by the Bangor New Music Ensemble.

The scores must use an alternative form of notation, such as the use of graphics outside of standard musical notation, or a set of rules for performance. There is no set limit on instrumentation, however compositions must be limited to a maximum of 10 performers and not more than 10 minutes in length.
Deadline for submission is 12 noon, Monday 17 December 2012.

For more information, please contact Elina Hamilton at elina.hamilton(at)bangor.ac.uk or 01248 382183Sgôr Graffig neu ddarn a ysbrydolwyd gan Gêm
Mae gwahoddiad i’r holl fyfyrwyr gyflwyno sgorau ar gyfer Gŵyl Gerdd Newydd Bangor, i’w perfformio ar 12 Mawrth 2013 gan Ensemble Cerdd Newydd Bangor.
Rhaid i’r sgorau ddefnyddio dull amgen o nodiant, megis graffeg y tu allan i nodiant cerddorol safonol, neu gyfres o reolau ar gyfer perfformio. Nid oes cyfyngiad penodol ar offeryniaeth; fodd bynnag, rhaid cyfyngu cyfansoddiadau i uchafswm o 10 perfformiwr, ac ni ddylent bara am fwy na 10 munud.
12 hanner dydd, ddydd Llun 17 Rhagfyr 2012 yw’r amser cau ar gyfer cyflwyno.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Elina Hamilton ar elina.hamilton(at)bangor.ac.uk neu 01248 382183.